privacyverklaring

privacyverklaring persoonsgegevens


YvonvdWijk_Fotografie, gevestigd op de Rozenhagenstraat 51 te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, zoals omschreven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens:

YvonvdWijk_Fotografie

www.fotostudio-yvonvanderwijk.nl

Rozenhagenstraat 51, Haarlem

Yvon van der Wijk is de Functionaris Gegevensbescherming van YvonvdWijk_Fotografie Zij is te bereiken via info@fotostudio-yvonvanderwijk.nl


Persoonsgegevens die ik verwerk :

YvonvdWijk_Fotografie verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die verwerkt worden:

• Geslacht

• Voor- en achternaam

• Adresgegevens

• Telefoonnummer

• Emailadres

• Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt in correspondentie en telefonisch

• Locatiegegevens

• Bankrekeningnummer

• Gegevens over jouw activiteiten op onze website

• Internetbrowser en apparaat type


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

YvonvdWijk_Fotografie verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou doordat zij beeldmateriaal van jou maakt en opslaat:

• Gezondheid

• Ras

• Seksuele leven / geaardheid

• Samenstelling gezin


Met welk doel en op basis van welke grondslag worden je persoonsgegevens verwerkt

YvonvdWijk_Fotografie verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

• Het afhandelen van jouw betaling

• Verzenden van een nieuwsbrief en/of reclamefolder

• Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

• Je te informeren over wijzigingen van diensten en producten

• Om goederen en diensten bij je af te leveren

• Het beeldmateriaal wat YvonvdWijk_Fotografie van jou maakt en opslaat, wordt gebruikt voor promotionele doeleinden op social media kanalen, in    drukwerk en op deze website (tenzij anders afgesproken)

• YvonvdWijk_Fotografie verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor de  belastingaangifte.


Geautomatiseerde besluitvorming

YvonvdWijk_Fotografie neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een tussen zit.


Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

YvonvdWijk_Fotografie bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Ik hanteer de bewaartermijn van 10 jaar voor  je persoonsgegevens.


Delen van persoonsgegevens met derden: 

YvonvdWijk_Fotografie verkoopt jouw gegevens niet aan derden. Ik zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (zoals de belastingdienst, of voor het leveren van producten rechtstreeks vanaf de leverancier)


Bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht:

ONE.COM | Website | privacyverklaring

PIXIESET | Email & foto’s t.b.v het online album | privacyverklaring

TRANSIP | Opslag foto’s en documenten | privacyverklaring

GOOGLE | e-mail | privacyverklaring

SOCIAL MEDIA | promotionele doeleinden


Cookies, of vergelijkbare technieken, die gebruikt worden

YvonvdWijk_Fotografie gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die worden gebruikt zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen word  hiermee de  website geoptimaliseerd. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door YvonvdWijk_Fotografie en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die ik van jou heb in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar

info@fotostudio-yvonvanderwijk.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (de strook met nummers onderaan het paspoort),  je paspoortnummer en je Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. YvonvdWijk_Fotografie wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Contactformulier

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.


Persoonsgegevens  beveiligen

YvonvdWijk_Fotografie neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via :info@fotostudio-yvonvanderwijk.nl

.

.

     


Copyright © 2016 YvonvdWijk_Fotografie - www.fotostudio-yvonvanderwijk.nl


YvonvdWijk_Fotografie

Rozenhagenstraat 51

2021CH Haarlem

Tel : 0646007096

E-mail: info@fotostudio-yvonvanderwijk.nl


All content © 2018 Copyright by YvonvdWijk_Fotografie  - KVK: 62628259


Algemene Voorwaarden - Privacy Verklaring